Ketensamenwerking....... Voor een geslaagde uitvoering van de Wmo is samenwerking in verschillende ketens noodzakelijk. Om optimale samenwerking te realiseren, bepaalt u per keten welke rol de gemeente vervult. Vaak kunt u partijen niet verplichten, wel stimuleren, uitdagen en faciliteren. Ook kunt u resultaten belonen, bijvoorbeeld doordat partijen zelf een innovatieve bestemming mogen geven aan besparingen door ketensamenwerking of doordat u een bonus beschikbaar stelt als de keten in zijn geheel aan bepaalde kwaliteitsdoelen voldoet. Een oplossing voor ketensamenwerking met een factor 2 tot 3 kostenbesparing vindt u in de SMARTonPEOPLE methodiek van de C3Group. 50 gemeenten in Nederland maken daar al dankbaar gebruik van.

Drie niveaus 

Ketensamenwerking vindt plaats op drie niveaus:

  • op cliëntniveau door de uitvoerend werkers en direct betrokken cliënt en mantelzorgers,
  • op ketenniveau door de managers van de betrokken organisaties, vertegenwoordigers van cliëntorganisaties en mantelzorgorganisaties,
  • op bestuurlijk niveau door de organisatiebestuurders en koepels van cliënt- en mantelzorgorganisaties.

Stimuleren van ketensamenwerking

Eén van de middelen die u als gemeente heeft om ketensamenwerking te stimuleren is het vastleggen van goede uitvoeringspraktijken via bestuurlijke samenwerkingsconvenanten, liefst gekoppeld aan meerjarenafspraken over de gezamenlijke uitvoering van (door de gemeente ingekochte) trajecten en een ketenkwaliteitsbeleid.

Deelname aan een keten vraagt van de uitvoerend werkers tijd voor afstemmingsoverleg. Door dit als onderdeel van het primaire proces mee te financieren, geeft u een duidelijk signaal dat ketensamenwerking noodzakelijk is voor het traject van de cliënt. Ook het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek gericht op de gehele keten is een middel om de ketensamenwerking te stimuleren.

Cliëntenparticipatie: teken van kwaliteit

Ketensamenwerking lukt alleen als de partijen bereid en in staat blijken de behoefte van de cliënt daadwerkelijk centraal te stellen. Deelname van cliëntvertegenwoordigers in alle vormen van ketenoverleg draagt hieraan bij en is een kwaliteitsaspect dat u vanuit de gemeente sterk kunt bevorderen, zo niet verplichten.

Overig nieuws

Enorme kostenbesparing in de WMO sfeer met de SMARTonPEOPLE methodiek. 28 maart 2013
Regionale samenwerking binnen WMO aanzienlijk beter, efficienter en goedkoper in Voorne Putten 05 maart 2013
Kennisplatform Duurzame ketensamenwerking organiseert 'regie op resultaat workshops' 03 oktober 2012
Boek 'Duurzame ketensamenwerking' in Podium (Bouwend nederland) en management blad Pepper. 20 augustus 2010
Presentatie boek Ketensamenwerking aan Mr. Drs. Elco Brinkman 18 mei 2010
Provincie Groningen gaat samenwerking in alle OGGz netwerken synchroniseren 01 februari 2010
Gezamenlijk alleen - ZZP ers netwerken onbewust 30 september 2009

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 6]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 436)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 6]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 580)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 10]: syntax error: unrecognized tag: i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments) (Smarty_Compiler.class.php, line 436)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 10]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 580)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 21]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 580)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

' ', " ")) .'}'