Volgens mij leerden we al op de lagere school: werkje beginnen en afmaken.

Jan Markerink

Jan Markerink is sinds 2006 voorzitter van de deelgemeente Overschie. Als moderne bestuurder brengt hij zijn ervaring uit het bedrijfsleven in in het bestuurlijk handelen. Zijn lijfspreuk luidt: 'Als je alles onder controle hebt, ga je gewoon niet snel genoeg'. In korte tijd... [lees verder]Kennispartners
  • Bureau Ben Venneman
  • C3Group B.V.
  • TIP Charlois
  • New Shoes Today
  • Syrima Advies
  • Erasmus Universiteit Rotterdam

Gebiedsgericht werken en het Overschiese model 

Gebiedsgericht werken is in Rotterdam het uitgangspunt. De centrale gemeente heeft de deelgemeenten gevraagd hier handen en voeten aan te geven. Onderstaande visie vormt de basis voor het gebiedsgericht werken in de Deelgemeente Overschie. Het is veel meer dan een intentieverklaring tot gebiedsgericht werken, het is een wederzijds bestuurlijk bekrachtigd besluit tot een gezamenlijke aanpak met wederzijdse afspraken over de kansen en de wijze waarop Overschie en Rotterdam ze kunnen verzilveren. In de gebiedsvisie is vastgelegd wat de bijdrage van Overschie is aan het Collegeprogramma.

Meedoen en binding zijn de sleutelwoorden van het Collegeprogramma. Rotterdammers moeten zich thuis voelen in hun wijk. Overschie heeft zijn eigen kansen en eigen opgaven. Wij zetten hier uiteen wat Overschie de komende jaren zal doen om de kwaliteiten van het gebied te laten uitkomen.

Gebiedsgericht werken is een manier van denken en handelen waarmee het geformuleerde beleid wordt toegesneden op de specifieke situatie in een bepaald gebied. Het is gericht op het bevorderen van samenhang en op het leven in een gebied. Het vereist maatwerk. Het vraagt ook vaak een samenhangende aanpak en betekent dus ook samenwerken met de mensen die het betreft, de bewoners, de ondernemers, de deskundigen bij de sectoren van de Rotterdamse diensten et cetera. Gebiedsgericht werken stelt de vraag centraal van degene die het treft en van de mogelijkheden van het gebied. Het legt eventuele spanningen bloot. Tegenstrijdigheden en onmogelijkheden komen vroeger aan het licht. Oplossingen moeten gericht zijn op deze samenhangen en op de complexiteit van de praktijk.

Bij gebiedsgericht werken maakt het niet uit wie de initiatiefnemer of regisseur is van de maatregelen. Dit kan de overheid of de deelgemeente zijn, maar dit kan evengoed een van de andere actoren zijn.

Enkele jaren geleden is een denkraam voor het gebiedsgericht werken ontwikkeld: het Overschiese model. Het is een instrument om inzichtelijk te maken hoe in de praktijk gebiedsgericht kan worden gewerkt. Er wordt van grof naar fijn gewerkt: van het gemeentelijke kaderstellende beleid, via het beleid op het deelgemeenteniveau naar de concrete projecten en bijbehorende maatregelen. De projecten en maatregelen staan op de ‘kaart van Overschie’. Ook deze kaart is onderdeel van de gebiedsvisie die zowel door het deelgemeente- als gemeentebestuur is ondertekend.

Download hier de kaart van Overschie ten behoeve van het integrale wijkactieplan voor Overschie e.o.  (Bijdrage van Jan Markerink; voorzitter deelgemeente Overschie) 
 

Gemeenten en instellingen die het gebiedsgericht werken op deze manier als maatstaf hebben ingevoerd zullen veel profijt hebben van de, door enkele professionals van het platform ontwikkelde,  SMART-Bestuur en SMART-Gemeente methodiek.

Neem met Jan contact op voor meer informatie