Volgens mij leerden we al op de lagere school: werkje beginnen en afmaken.

Jan Markerink

Jan Markerink is sinds 2006 voorzitter van de deelgemeente Overschie. Als moderne bestuurder brengt hij zijn ervaring uit het bedrijfsleven in in het bestuurlijk handelen. Zijn lijfspreuk luidt: 'Als je alles onder controle hebt, ga je gewoon niet snel genoeg'. In korte tijd... [lees verder]Kennispartners
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • New Shoes Today
  • TIP Charlois
  • Bureau Ben Venneman
  • C3Group B.V.
  • Syrima Advies

Met de kennis van dit platform kunt u duurzame ketensamenwerking in één formule uitdrukken.  Wilt u tevens de achtergronden kennen en uw eigen organisatie laten profiteren?  Kijk dan verder op dit platform en vraag het de experts.  

Duurzame KetenSamenwerking in één formule

DKS = Transparantie * Wederzijdse afhankelijkheid * Kwaliteit * Vertrouwen * Zelfreinigend vermogen
            ______________________________________________________________________________
                                                          Aantal Ketenpartners * Aantal Kennisdisciplines

 

Waar begint ketensamenwerking?

‘In de bouwwereld is het al langer een onderwerp. In onze eigen branche komt pas sinds een jaar of anderhalf iets op gang; grote energie- en waterbedrijven zoeken partners in de markt. Daar hebben ze om verschillende redenen baat bij. Allereerst krijgen maatschappelijk verantwoord ondernemen en arbeidsomstandigheden steeds meer aandacht. Via samenwerking kan de branche daar een antwoord op geven. Veilig en interessant werk bieden is ook van belang om jonge mensen aan te trekken. Grote energiebedrijven zien personeel vertrekken waarvoor ze niet gemakkelijk goede vervanging vinden. Bovendien moeten ze de komende jaren voor steeds minder geld hetzelfde werk doen als gevolg van landelijk vastgestelde tarieven voor bepaalde verrichtingen. Dan loont het om zaken gezamenlijk te regelen. Een goed teken vind ik dat een grote speler in de sector initiatief heeft genomen om te werken en denken in ketens, en daarbij nadrukkelijk anderen betrekt. Momenteel lopen gesprekken tussen verschillende partijen om te kijken hoe en waar samenwerking mogelijk is.’

Hoe zit het met de verhoudingen in de keten?

‘Samenwerking vereist van alle partijen professionaliteit. De aannemerij moet daar nog een behoorlijke slag in maken, we komen van ver. Van oorsprong bestaat de branche uit bedrijven die aan de hand van de opdrachtgever hun werkzaamheden verrichten. Tegenwoordig organiseren veel aannemers zichzelf beter waardoor ze minder afhankelijk kunnen opereren. In ons bedrijf zijn we bezig met het optimaliseren van processen en systemen. Naar mijn idee moet je eerst je eigen zaken op orde hebben voordat je goed kunt samenwerken met anderen. Verder is vertrouwen tussen ketenpartners van wezenlijk belang, dat ze beseffen de ander nodig te hebben. Dat lukt alleen als er gelijkwaardigheid bestaat in de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Zowel wij als andere spelers in de markt moeten daar nog aan wennen. In veel gevallen heeft de opdrachtgever nog steeds nadrukkelijk een coördinerende rol. Maar ik sluit niet uit dat de verhoudingen de komende jaren gaan verschuiven. Transparantie weegt zwaar. ICT-oplossingen kunnen bijdragen aan het beter inzichtelijk maken van informatie zodat partijen deze onderling kunnen delen.’

Wat mogen we in de toekomst verwachten?

‘Over vijf tot tien jaar bestaat er waarschijnlijk één landelijk platform waar bouwaannemers, leveranciers van nutsvoorzieningen en consumenten elkaar vinden. Er zijn altijd wel partijen die de noodzaak voelen voor zo’n initiatief of zelf de kar willen trekken. Bouwend Nederland is er bijvoorbeeld al mee bezig. Die ontwikkeling heeft tijd nodig omdat de energie- en watermarkt op dit moment zo ingrijpend verandert. Door fusies en overnames ontstaan enorme bedrijven die eerst hun interne processen op orde moeten krijgen voordat ze hun blik naar buiten kunnen richten. Het streven naar externe samenwerking staat dan even op een lager pitje.

Op het gebied van opleidingen gebeuren goede dingen. Nutsbedrijven en aannemers leiden nieuwe mensen breder op dan voorheen waardoor hun vakmensen straks breder inzetbaar zijn. Het duurt even voordat dat je daar resultaat van ziet, maar de intentie is er. Als het niveau van de totale keten stijgt, plukt elke organisatie in de branche daar de vruchten van. Heb je de smaak van samenwerking eenmaal te pakken en proef je de voordelen, dan ga je geheid op zoek naar meer.’ Bron: © Boek Ketensamenwerking - Bram van Rossum

Neem met Bram contact op voor meer informatie

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 6]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 436)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 6]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 580)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 10]: syntax error: unrecognized tag: i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments) (Smarty_Compiler.class.php, line 436)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 10]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 580)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 21]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 580)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

' ', " ")) .'}'