C3Group B.V. - Robert van Brakel

Drs. Robert van Brakel
Directeur
Stationsweg 21
4141HB Leerdam

T: 0345-638090
E: r.vanbrakel@c3group.nl
I: www.c3group.nl

Algemene zakelijke informatie


Drs. Robert H. van Brakel is managing director van de C3Group; een Nederlandse kennisorganisatie op het gebied van ketensamenwerking en informatiemanagement binnen overheid en bedrijfsleven. Van Brakel adviseert sinds 1997 directies en bestuurders bij ontwikkeling en realisatie van succesvolle ketensamenwerking en bijbehorende keteninformatiesystemen. Sinds 2005 is hij ook actief als bestuurder bij maatschappelijke instellingen, zoals VNO-NCW en de Kamer van Koophandel, waarbij de kwaliteit van de ketensamenwerking tussen bestuurders, politiek en uitvoerende organisatie essentieel is.

Specifieke kennis & publicaties


Informatiemanagement rondom ketensamenwerking. Duurzaam samenwerken binnen ketens en netwerken is een kunst op zich. Inmiddels ervaring met een honderdtal advies en implementatie trajecten.  Zowel binnen overheid als bedrijfsleven. De opgebouwde kennis is vastgelegd in diverse informatiesystemen van de C3Group; allen onderdeel van de Keten Informatie Software Suite (KISS). Ook zijn er diverse artikelen en het boek 'Ketensamenwerking' door Van Brakel gepubliceerd. Hierin worden ervaringen en kennis mbt duurzaam werken in ketens en netwerken overzichtelijk  weergegeven. Kernwoorden zijn: Regie op resultaat, regie op inhoud, regie op netwerk, regie op informatie. CJG, GOSA, veiligheidshuis, ZAT, lokale zorgnetwerken, smartbestuur, smartenterprise en smartgemeente. De waardeketen van het overleg en het ketenregiemodel. De organisatie als een dynamisch netwerk van overlegstructuren op verschillende niveau's.

Workshops en bijeenkomsten


zie bijeenkomsten op deze website

Bijdrage aan het boek ketensamenwerking


Iedere twee tot vier jaar verdubbelt de hoeveelheid informatie op internet en ook de rekensnelheid van onze computers. Kennis van vandaag is morgen weinig meer waard, relatienetwerken veranderen bijna in hetzelfde tempo. Landen, bedrijven, productieprocessen, wetten en arbeidsmarkten raken steeds meer vervlochten, ook internationaal. Iedereen en alles is van elkaar afhankelijk; niemand kan of mag meer in zijn eentje een probleem oplossen. Daar komt bij dat onderlinge afhankelijkheden en relaties er morgen weer heel anders uitzien dan vandaag waardoor veel...