We praten wel over risicojongeren, maar bizar genoeg veroorzaakt de overheid vijfig procent van alle ellende zelf.

Emile Goyvaerts

Emile Goyvaerts MEd werkt als ambtenaar in Rotterdam, deelgemeente Charlois, en staat aan de basis van de ketensamenwerking rond risicojeugd in die stad. Vanuit diverse functies in het onderwijs, de vrije sector en bij de gemeente zoekt hij altijd vanuit een... [lees verder]Kennispartners
  • C3Group B.V.
  • New Shoes Today
  • Bureau Ben Venneman
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • TIP Charlois
  • Syrima Advies

Dit platform wordt gevormd door een netwerk van KETENBOUWERS; professionals die zich inzetten voor kennisontwikkeling rondom succesvol en duurzaam samenwerken in ketens en netwerken.  Wij delen graag onze kennis en ervaring. Bijvoorbeeld met het boek "Ketensamenwerking" waarin de kennis en ervaring van 18 auteurs kernachtig is samengebracht.

Workshops Integrale sluitende aanpak met regie op resultaat  

In 2013 worden door de verschillende aangesloten ketenbouwers, door het hele land, workshops gegeven over slimme duurzame ketensamenwerking binnen overheid en bedrijfsleven. Aangetoond wordt dat  kenniswerkers binnen overheid, besturen en bedrijfsleven een veel hogere productiviteit kunnen behalen binnen de ketens en netwerken waarin zij actief zijn.  Meer resultaat met minder kosten en een gecontroleerde realisatie van decentralisaties en transities.   Meer informatie op de bijeenkomsten agenda.

Boekpresentatie "Duurzame ketensamenwerking"

In het "Bouwhuis"  te zoetermeer,  wordt het eerste exemplaar van het boek “Ketensamenwerking: Duurzaam werken in ketens en netwerken” overhandigd aan Mr. Drs. Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. Na inleidende presentaties door drs. Joost Kadijk en prof. Teun Hardjono, overhandigde drs. Robert van Brakel  het boek in het bijzijn van een groot aantal auteurs.   Elco Brinkman haalde, direct  na de overhandiging,  uitgebreid aan wat zijn eerste ervaringen waren met ketensamenwerking als beginnend bestuurder jaren geleden en welke adviezen hij daarover had gekregen van zijn mentor. Veel van die wijze lessen bleken nu nog steeds te gelden.

Tijdens de aansluitende rondetafelbijeenkomst is door de deelnemers (auteurs en genodigde netwerkpartners) gedebatteerd over hoe goede ketensamenwerking nu eigenlijk tot stand komt en aan welke uitspraken je mensen herkent die daadwerkelijk bijdragen aan het bouwen van een keten. Klik hier voor een foto impressie van de middag

Op dit kennisplatform krijgt u toegang tot een schat aan kennis en ervaring met betrekking tot leuk, succesvol en duurzaam samenwerken in ketens en netwerken.  Hoe slimme samenwerking enorme resultaten kan opleveren binnen uw organisatie en samenwerkingsverbanden. De hier samengebrachte kennis komt voort uit de ervaringen van de aangesloten professionals, tevens vaak bestuurders,  die werkzaam zijn in  het bedrijfsleven, de overheid, rampenbestrijding, de zorg en de wetenschap.  Wij hopen dat u zich ook door de passie en visie van het netwerk laat inspireren en zich bij ons aansluit.

Met de kennis van dit platform kunt u duurzame ketensamenwerking in één formule uitdrukken.  Wilt u tevens de achtergronden kennen en uw eigen organisatie laten profiteren?  Kijk dan verder op dit platform en vraag het de experts.  

Duurzame KetenSamenwerking in één formule

DKS = Transparantie * Wederzijdse afhankelijkheid * Kwaliteit * Vertrouwen * Zelfreinigend vermogen
            ______________________________________________________________________________
                                                          Aantal Ketenpartners * Aantal Kennisdisciplines

 

Gericht zoeken naar specifieke kennis en aangesloten professionals